Poolmgr
Poolmanager Support Seite

 Anwesenheitszeiten

 

Time

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10          
10-11          
11-12          
12-13 Poolmgr        
13-14 Poolmgr        
14-15 Poolmgr        
15-16          
16-17          
17-18          

*eingeschränkte Verfügbarkeit wegen Meeting