Poolmgr
Poolmanager Support Seite

 Anwesenheitszeiten

 

Time

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9-10          
10-11          
11-12     Diana Diana  
12-13 Julian   Megha  Diana Megha/Diana  
13-14 Julian  Megha   Megha/Diana  
14-15 Julian  Megha  Diana Megha/Diana  
15-16    Megha Diana    
16-17          
17-18          

*eingeschränkte Verfügbarkeit wegen Meeting